Kiểm tra ý tưởng kinh doanh trước khi bắt đầu khởi nghiệp

Nghiên cứu thị trường là một phần quan trọng trong việc phân tích kinh doanh của bạn và sẽ giúp bạn xây dựng một kế hoạch kinh doanh và thương hiệu thành công.

Nghiên cứu thị trường phải là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị và lập kế hoạch kinh doanh của người mới khởi nghiệp; nó giúp định hình tiếp thị, nguồn lực và kế hoạch kinh doanh của bạn và có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Để có lợi nhuận cao cần có định hướng mục tiêu, chọn địa điểm kinh doanh và thậm chí thay đổi ý tưởng kinh doanh của bạn nếu nó cần thiết.

Về cơ bản một kế hoạch nghiên cứu hiệu quả bao gồm hai yếu tố: nghiên cứu thị trường và quan sát thị trường.

Làm thế nào để làm nghiên cứu thị trường?

Ngày nay Internet và mạng xã hội đã có một tác động rất lớn đến việc phát triển các thực tiễn nghiên cứu thị trường, làm cho việc nghiên cứu kinh doanh trở nên chính xác và mở rộng hơn. Khi đã có nguồn dữ liệu được cấp sẵn, bạn có thể truy cập trực tuyến để giúp xác định được xu hướng thị trường.

Tuy nhiên, nếu bạn bước ra ngoài thị trường, môi trường kinh doanh để nói chuyện trực tiếp với khách hàng, thử nghiệm sản phẩm / dịch vụ và xây dựng thương hiệu thông qua các tương tác của bạn với người dùng,  nó sẽ quan trọng hơn là dùng sự truy cập dữ liệu trên internet.  Điều này cũng sẽ giúp cho bạn giải quyết được các vấn đề thiết yếu mà chưa từng có ai thực hiện trong nghiên cứu thị trường hoặc thu thập dữ liệu trước đó.

Mặc dù thông tin thị trường chung là có sẵn nhưng không có thông tin cho một khu vực cụ thể nào cả. Khi kinh tế thị trường thay đổi, sự bùng nổ bán phá giá, mô hình mua có thể cũng thay đổi đột ngột, làm cho nghiên cứu thị trường trước đó không có sự liên quan. Hãy xem xét các lĩnh vực chính của nghiên cứu thị trường để giúp bạn lên kế hoạch và thực hiện ý tưởng hiệu quả.

Quan sát thị trường doanh nghiệp

Mọi người thường đưa ra các thông tin thị trường thông qua các cuộc phỏng vấn hoặc trên một bảng câu hỏi và những gì họ đã từng làm. Do đó quan sát thị trường doanh nghiệp là một phương pháp thu thập dữ liệu để xác định độ chính xác trong những trường hợp trên. Không phải tất cả những gì người khác đưa ra đều là đúng.

Vì vậy, các quan sát thị trường doanh nghiệp có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về cách nhìn từ bên ngoài như khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên tương lai. Nhưng những hiểu biết sâu sắc như vậy sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho kế hoạch khởi nghiệp của bạn.

VictoryZERO